Hrabri Telefon

 Help Lines

Hrabri telefon supports children, parents and other concerned adults by counseling and providing information on any topic related to child’s safety and growing up (such as abuse and violence, mental health, school, peers or family related topics), parenting and upbringing. You can contact us over phone or online chat.

Hrabri telefon pruža podršku djeci, roditeljima i ostalim odraslim osobama u obliku savjetovanja i pružanja informacija o temama vezanim za dječju sigurnost, rast i razvoj (poput zlostavljanja i nasilja, psihičkog zdravlja, škole, vršnjačkih i obiteljskih odnosa) te roditeljstvu. Hrabri telefon moguće je kontaktirati putem telefona ili chat-a.

Parent helpline: 0800 0800, Mon-Fri 9 AM – 8 PM. Child helpline: 116 111, Mon-Fri 9 AM – 8 PM Web chat is available, Mon-Fri 3 PM – 7 PM.

 

  • Listing ID: 9744
  • Location: Croatia